Poradnik dla pełnomocników ds. ISO

Poradnik dla pełnomocników ds. ISO nf.pl

W poradniku zostały zebrane i uporządkowane wszystkie zadania, które łączą się z wykonywaniem tej funkcji.

W prosty sposób omówione zostały etapy pracy, która ma doprowadzić do uzyskania przez organizację certyfikatu. Wskazujemy co pełnomocnik robi sam, a które prace nadzoruje i koordynuje, w co powinien włączyć pracowników organizacji, na co szczególnie powinien zwrócić uwagę, bo jest to „konik” audytorów. W poradniku zawarliśmy wzory wszystkich procedur systemowych (wraz z formularzami), za opracowanie których odpowiada pełnomocnik, przykłady wszystkich innych dokumentów, które też będzie musiał przygotować, np.

  • - wzór powołania na stanowisko pełnomocnika,
  • - zakres obowiązków,
  • - wzór polityki jakości,
  • - przykłady dokumentacji procesowej, środowiskowej, bezpieczeństwa informacji,
  • -  spis treści księgi jakości, środowiska,
  • - raport z przeglądu zarządzania,
  • - wzory dokumentów związanych z audytem zewnętrznym,
  • - przykładowe raporty z audytu zewnętrznego.

 

Podpowiadamy na co zwrócić uwagę wybierając jednostkę certyfikującą. Dajemy wskazówki, tzw. „ostatnie szlify” przed audytem oraz jak pełnomocnik powinien zachowywać się podczas audytu. W poradniku tym nie omawiamy wymagań norm (z wyjątkiem tych bezpośrednio dotyczących pełnomocnika).  Ponieważ zadania pełnomocnika związane z wdrożeniem systemu są właściwie niezależne od wprowadzanego standardu to z poradnika mogą skorzystać osoby, którym postawiono zadanie wdrożenia: ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, ISO 27001 lub ISO 13485.

 

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o. pt.:

"Od wdrożenia do certyfikacji. Poradnik dla początkujących Pełnomocników ds. ISO"

więcej informacji na stronie internetowej www.centrum-doskonalenia.pl

/** if dodany na potrzeby ticketa: */